MEXIKO

plným názvem Spojené státy mexické, španělsky Estados Unidos Mexicanos, je federativní republika ve Střední Americe.
V předkolumbovském období se na území dnešního středního a jižního Mexika rozvíje mezoamerické civilizace. Po příchodu Evropanů do Nového světa dobyl mezi roku 1519 a 1521 conquistador Hernán Cortés Aztéckou říši. V roce 1535 založili Španělé svoji kolonii Nové Španělsko s hlavním městem Ciudad de México na místě hlavního aztéckého města Tenochtitlán přímo na území vysušeného jezera. V první třetině 19. století sice získalo Mexiko nezávislost na Španělsku, ale po prohrané Mexicko-americké válce (1846-1848) ztratilo Mexiko rozsáhlé území na severu státu (Horní Kalifornie a další příhraniční oblasti). Vlády nad zemí se také na čas zmocnili Francouzi (1864-1867). Zakladatelem moderního mexického státu je Benito Juárez, první prezident v Americe indiánského původu. Díky objevu ropy v Mexickém zálivu je životní úroveň v zemi relativně vyšší, než v ostatních latinskoamerických zemích. Mexiko má činné sopky a je ohrožováno zemětřeseními. Roku 1985 jedno takové napáchalo velké škody v hlavním městě.

Během Mexické revoluce se v chudých částech Mexika (především Chiapasu) zformovalo hnutí EZLN, vedené Emilianem Zapatou, které nakonec vytvořilo na jihu země vlastní autonomní oblast a dodnes je v konfliktu s mexickou vládou.

TEQUILLA

je tradičním nápojem, vyráběným y modré Agave, pěstované na rozsáhlých plantážích po dobu 8 až 12 let. V období sklizně jimadores (dělníci sklízející Agave) ručně mačetami osekávají listy rostlin a obnažují tak jejich srdce - piňas.
Ta se odváží do destilerií, kde se nejprve vaří, poté melou, aby se získal dostatek šťávy a ta nakonec kvasí ve fermentačním procesu. Destilací se získává surový destilát, ten se uloží do skleněných nebo keramických nádob, lepší tequilly zrají v sudech.

Tequilla se dělí na Blanco / Silver (zrající jen krátce), Gold (nezrající a dobarvená karamelem), Reposado (zrající minimálně dva měsíce) a Aňejo (zrající v sudu minimálně jeden rok, zpravidla však tři i více). Podává se při pokojové teplotě a samotná, maximálně s limetkou. Tedy...na zdraví!